• Størst på lamper
 • Fri levering fra 999*
 • Lave priser

iPiccolo er eieren av Lysman

1. Vi er opptatt av din personlige integritet

iPiccolo er ansvarlig for all personlig informasjon du gir oss. For iPiccolo er det viktig at du som kunde skal føle deg trygg når du besøker nettsiden vår, og vi tar spesielt hensyn til din personlige integritet i alle våre forretningsprosesser.

For at du skal kunne benytte deg av tjenestene våre, må vi samle inn og behandle personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi behandler, oppbevarer og håndterer personopplysningene dine.

2. iPiccolo AB er personopplysningsansvarlig

iPiccolo er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som gis på vår nettside, og behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Som behandlingsansvarlig tar iPiccolo ansvar for alle personopplysninger du gir oss, eller som vi samler inn eller får ved kjøp, når du abonnerer på vårt nyhetsbrev eller oppretter en personlig konto på iPiccolo.

iPiccolos kontaktopplysninger er som følger:

iPiccolo AB
Box 23027, SE-750 23 Uppsala, Sverige
E-post: GDPR@ipiccolo.com
Organisasjonsnummer: 556712-5777
Adm.dir. og representant med fullmakt: Martin Benckert
Momsregistreringsnummer: SE556712577701

3. Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?

Opplysninger vi kan samle inn direkte fra deg, er blant annet navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon, kommentarer ved bestillinger og, dersom betaling skjer mot faktura, personnummer. Vi kan også samle inn finansiell informasjon og informasjon om kjøpsvanene dine hos oss. Se mer i punkt 4 under.

4. Til hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Behandling med ditt samtykke

Ved å oppgi personopplysninger for å motta informasjon fra oss eller ved forespørsler om produkter eller tjenester godtar du og samtykker i at iPiccolo kan behandle personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte iPiccolo. I slike tilfeller vil ikke iPiccolo lenger behandle personopplysningene dine til de særskilte formålene du har gitt samtykke til. Se mer i punkt 8 under.

Behandling for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg

Personopplysningene dine brukes av iPiccolo for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og kunne gi deg god service. Det kan dreie seg om å levere varer du har bestilt, varsle deg om pakkelevering via SMS og foreta kredittsjekk (til dette formålet kan vi også lagre opplysninger om forsinket betaling). Skulle det oppstå problemer når vi skal levere varer til deg, vil vi bruke opplysningene til å komme i kontakt med deg.

Behandling som er nødvendig for formål knyttet til våre legitime interesser

Opplysningene dine lagres og brukes også i informasjons- og markedsføringsøyemed. Det betyr at vi, av hensyn til våre kommersielle interesser, kan bruke personopplysningene dine til å kontakte deg via ulike typer informasjons- og markedsføringskanaler. For at vi skal gi deg en bedre opplevelse og og personlige og relevante tilbud via online annonsering,følger vi dine kjøpevaner når du besøker webområdet til iPiccolo . Formålet med dette er at vi bruker cookies og andre analyseverktøy (f.eks. Google Analytics) automatisk for å samle inn informasjon om ditt besøk. Dette innebærer for eksempel innstillingene og valgene du foretar deg når du bruker webområdet til iPiccolo. Les mer om hvordan vi samler inn data og bruker cookies lenger nede i teksten. Du kan selvsagt når som helst informere oss om at du motsetter deg behandling av personopplysningene dine til markedsføringsformål. Se mer i punkt 8 under.

Ettersom du er representant for en bedrift som i sin tur er kunde hos iPiccolo, behandler iPiccolo personopplysningene dine for å oppfylle våre forpliktelser overfor kunden og yte god service. Det kan f.eks. dreie seg om å levere varer til kunden eller varsle om pakkelevering via SMS. Skulle det oppstå problemer når vi skal levere varer til kunden, vil vi bruke opplysningene til å komme i kontakt med kunden.

5. Hvordan bruker vi opplysningene dine?

For å oppfylle de formålene som opplysningene ble innsamlet for kan personopplysningene dine registreres, oppbevares (lagres), brukes og overføres til våre tilknyttede selskaper eller underleverandører som angitt under.

Vi benytter cookies og andre verktøy for webanalyse, blant annet Google Analytics og Hotjar, for å samle inn informasjon om deg automatisk når du bruker iPiccolos nettsider og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsidene. Informasjon vi samler inn automatisk, omfatter blant annet innstillinger og valg du gjør når du bruker nettbutikken på iPiccolos nettsider.

For mer informasjon om cookies og hvordan du kan påvirke bruken av dem leser du lenger nede i teksten.

Personopplysningene dine lagres hovedsakelig i Sverige og EØS. Via f.eks. Google Analytics overføres opplysninger om besøket ditt på nettsiden vår også til Google i USA med det formål å samle inn webstatistikk. Se avsnittet om cookies over for mer informasjon. Opplysningene dine lagres kun så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene våre (f.eks. oppfylle en avtale med deg eller sende nyhetsbrev), eller så lenge gjeldende lovgivning krever det.

6. Hvem overfører vi opplysningene dine til?

Vi kan overføre personopplysningene dine til våre forretningspartnere som behandler personopplysninger på vegne av iPiccolo til de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, og som dermed kan få midlertidig tilgang til personopplysninger. Dette skjer alltid i henhold til en skriftlig databehandleravtale som sikrer at behandlingen utføres i samsvar med iPiccolos instruksjoner. Vi krever i tillegg at våre forretningspartnere iverksetter relevante sikkerhetstiltak for å beskytte og slette personopplysningene dine innen rimelig tid etter at de har fullført oppdraget.

Dersom opplysningene dine overføres til et tredjeland (f.eks. USA), sørger vi for at noen av følgende rettslige sikkerhetstiltak iverksettes: beslutning om at et land eller en samabeidspartner sikrer et adekvat beskyttelsesnivå, Standard Contractual Clauses SCC:s  (standardavtaleklausuler) mellom EU og USA, eller ditt samtykke. Opplysninger overføres aldri til tredjeland uten noen av disse sikkerhetstiltakene.

For å kunne opprettholde et høyt servicenivå vil opplysningene bli utlevert til underleverandører som vi benytter. Det betyr blant annet

 • at opplysningene dine lagres hos våre leverandører av IT-tjenester;
 • at vi utleverer personopplysninger til leverandører og speditører i forbindelse med levering;
 • at trykkerier kan få adresseopplysningene dine for å skrive ut adresseopplysninger ved utsendelse av kundetilbud i posten;
 • at forskjellige samarbeidspartnere kan få personopplysningene dine for å gi deg tilpassede tilbud basert ut fra kjøpshistorikken din i digitale kanaler. Vi samler for eksempel inn personopplysninger sammen med vår partner Ve som kommer til å brukes til markedsføringsformål. Les mer i Ve`s integreringspolicy.
 • at vi kan dele personopplysningene dine med organisasjoner som kredittopplysningsforetak for kredittsjekk, identitetskontroll, overvåking av kredittverdighet og overtakelse av fordring;
 • at opplysninger om besøket ditt på nettsiden vår overføres til Google i USA via Google Analytics, informasjon om beskyttelsestiltak finner du på support.google.com;
 • at personopplysninger kan bli utlevert dersom det er nødvendig for å følge gjeldende lovgivning eller krav fra myndigheter for å ivareta iPiccolos rettslige interesser eller for å avdekke eller forebygge svindel og andre sikkerhetsmessige eller tekniske problemer;
 • at vi kan dele opplysningene dine med en potensiell kjøper eller selger dersom vi kjøper eller selger virksomhet eller eiendeler. Ved oppkjøp av iPiccolo eller iPiccolos eiendeler kan personopplysningene dine bli overført til tredjepart.

Med unntak av det som er angitt over, formidler/selger/utveksler vi aldri opplysningene dine til tredjepart for markedsføringsformål utenfor iPiccolo.

7. Sikkerhet

Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine mot blant annet tap og ulovlig endring, spredning eller tilgang. I iPiccolo beskytter vi opplysningene dine ved hjelp av kryptering. Vi har også rutiner for håndtering og rapportering av eventuelle hendelser som kan påvirke sikkerheten knyttet til personopplysningene dine.

8. Rettigheter til personopplysningene dine

 • Rettelse, tilføyelse eller sletting – Du har alltid rett til å få tilgang til personopplysningene dine og kreve at vi retter eller oppdaterer personopplysningene dine eller sletter deler av dem. Sletting skjer under forutsetning av at det ikke er noe økonomisk eller juridisk mellomværende mellom deg som kunde og iPiccolo (f.eks. ubetalte fakturaer), at det ikke foreligger noen rettslig forpliktelse for iPiccolo til å behandle opplysningene eller noen annen lovpålagt grunn til behandlingen.
 • Begrensning av behandling og dataportabilitet – Under visse omstendigheter kan du kreve at vi begrenser bruken av personopplysningene dine. Du har også rett til å få tilgang til personopplysningene dine, i et strukturert, allment benyttet og maskinlesbart format, for overføring til en annen behandlingsansvarlig.
 • Forespørsel og klager – Dersom du ønsker å benytte deg av noen av rettighetene over eller har spørsmål om personopplysninger vi innehar, eller denne personvernerklæringen, er du velkommen til å kontakte oss (se punkt 2 over for kontaktopplysninger).

Skulle du være misfornøyd med vår behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte oss, så skal vi gjøre vårt beste for å behandle klagen. Din integritet er svært viktig for oss, og vi gjør alltid vårt ytterste for å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte. Dersom vi likevel etter din mening ikke klarer å oppfylle denne ambisjonen, har du også rett til å klage til den svenske Datainspektionen eller annen myndighet som kan bli fastsatt på et senere tidspunkt.

Cookies

1. Hva er cookies?

På Lysman hjemmeside benyttes det såkalte cookies. Cookies er små tekstfiler med data som lagres i besøkerens datamaskin eller mobiltelefon, og brukes for å følge hva besøkeren gjør på hjemmesiden. Lysman benytter cookies for å kunne forbedre opplevelsen på vår hjemmeside for deg som kunde.

Det er to typer av cookies; 1) en permanent cookie lagres som en fil på din datamaskin eller mobiltelefon i en viss tidsperiode, 2) en temporær «session cookie» lagres midlertidig, så lenge en besøker er inne på en hjemmeside.

Permanente cookies benyttes for å lagre dine eventuelle personlige innstillinger hos Lysman. Session cookies forsvinner når du lukker nettleseren din.  Session cookies benyttes hovedsakelig for å behandle ditt kjøp, som f.eks. å kontrollere om du er innlogget eller har lagt en vare i handlekurven.

2. Hvordan benytter vi cookies?

Lysman bruker cookies bl.a. for at du som besøker skal få tilgang til hjemmesidens alle funksjoner, og for å gi nettstatistikk på hvordan hjemmesiden benyttes. Statistikken er verdifull for oss for å kunne videreutvikle vår hjemmeside og forbedre den for deg som kunde. Cookies benyttes også for å forbedre hjemmesiden for deg, som f.eks. ved å anpasse den etter dine ønsker, valg og interesser.

Lysman bruker både permanente og temporære cookies.  Hvis du som besøker ikke vil akseptere bruken av cookies, kan du slå av cookies i din nettlesers sikkerhetsinnstillinger. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får et spørsmål hver gang en cookie blir sendt til din datamaskin eller mobiltelefon. Ytterligere kan du velge å slette tidligere lagrede cookies. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Du kan også når som helst slette cookies manuelt fra din harddisk.

Dersom du velger å ikke akseptere cookies, vær obs på at dette kan begrense  funksjonaliteten på visse deler av hjemmesiden og  denne  vil da muligvis ikke fungere som den skal.

3. Tredjepartscookies

Tredjepartscookies er cookies som kommer fra en tredje part og benyttes på vår hjemmeside.

Vi benytter tredjepartscookies for å samle inn nettstatistikker i analyseverktøy som Google Analytics. Informasjon som samles inn via Google Analytics lagres av Google og deres servere. For å utvikle hjemmesiden basert på besøkernes behov brukes også andre analyseverktøy. Dette gir oss blant annet informasjon om tidsbruk på siden, hvilke linker som blir trykket på og om de besøkende opplever problemer eller kanskje velger å forlate denne siden. Et eksempel på slikt verktøy er Hotjar. En programvare for den såkalte A- og B-tester brukes også i utviklingen av nye funksjoner, den har som oppgave å vise oss hvilken løsning de besøkende foretrekker å bruke på webområdet.

Vi bruker også tredjepartscookies som markedsføringsformål online Sammen med vår samarbeidspartner har vi innhentet personlige opplysninger om deg som kan brukes i markedsføringsøyemed, Les mer om dette i vår Personopplysningspolicy og retningslinjer for VE's Cookie-policy.

Hvis du ikke godkjenner at slike tredjepartscookies skal benyttes, kan du stille inn dette i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din slik at de ikke aksepteres.

Din handlevogn(0 st)

Handlevognen er tom
Total 0 kr
Til kassen